Prepustite nam
da se pobrinemo
za vaš proizvod.

Grafička priprema je termin koji opisuje sve procese koji se događaju prije tiska i dorade. Budući da su mnoge publikacije danas objavljene u tiskanom i elektroničkom obliku, mnogi grafičku pripremu nazivaju zajedničkim procesom izvorne ilustracije i konačnog proizvoda.

Grafička priprema je vrlo važan i odgovoran dio stvaranja svakog proizvoda, o kojemu uvelike ovisi njegov krajnji vizualni identitet. Da bi se od Vaših materijala napravio grafički prijelom koji će biti funkcionalan i lijep potrebno je praktično znanje i iskustvo o svim tehnikama pripreme, tiska i dorade tiskanih proizvoda, kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska.

Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skaniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi, korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala.

Dugogodišnje praktično iskustvo koje posjedujemo spremni smo vam u potpunosti staviti na raspolaganje. Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.