Kvalitetom čuvamo
stare klijente i
stvaramo nove
.

Offset tisak je danas najčešće korištena metoda koja ima mnoge prednosti u odnosu na druge oblike ispisa, pogotovo kada nam je potrebna visoka i dosljedna kvaliteta slike i tiska.

To je proces koji se koristi za ispis na ravnu površinu pomoću ploče. Slika se prenosi na offset ploču koja se kemijski tretira tako da samo područje slike prihvaća tintu. Voda i tinta se apliciraju na ploču. Zbog kemijskih tretmana, tinta se samo “drži” za područje slike koje odbija  vodu, dok područja bez slike odbacuju tintu. Potom se boja s offsetne ploče transferira na gumeni plašt sačinjen od više slojeva čiji je zadatak prenijeti slike i/ili ilustracije na papir.

Ploče koje se koriste kod offset tiska ekonomične su i brzo se izrađuju, a njihova je zamjena poprilično brza. Jedna od glavnih prednosti offset tiska jest da omogućava vrlo povoljnu cijenu za veće naklade (>500 primjeraka). Cijena tiskanja pri klasičnom tisku je obrnuto proporcionalna količini tiskanog materijala.

Kada govorimo o nedostacima potrebno je naglasiti da je offset tisak nešto sporiji i da zahtjeva najmanje tri do šest dana za ispis naručenih materijala. Guste boje koje se koriste otežavaju tisak na laganim podlogama te se sporije suše.

PREDNOSTI OFFSET TISKA

  • najisplativija kada govorimo o velikoj nakladi
  • kvalitetniji otisak od digitalnog tiska
  • computer-to-plate osigurava vrhunsku kvalitetu otiska